* Διαστάσεις & Βάρος Ηλεκτροβανών

Δίοδη ηλεκτροβάνα SUPER JES

Δίοδη Ηλεκτροβάνα JES

Τρίοδη Ηλεκτροβάνα JES

Δίοδη Ηλεκτροβάνα KDV Premium

Ηλεκτρομειωτήρας KDV 12V DC, 230V AC

Δίοδος Κορμός για την Ηλεκτροβάνα KDV Premium

Δίοδη Ηλεκτροβάνα KD Premium

Ηλεκτρομειωτήρας KD 24V AC/DC, 230V AC, 12V AC/DC

Δίοδος Κορμός για την Ηλεκτροβάνα KD Premium

Τρίοδη Ηλεκτροβάνα KL Premium

Ηλεκτρομειωτήρας KL 24V AC/DC, 230V AC, 12V AC/DC

Τρίοδος Κορμός για την Ηλεκτροβάνα KL Premium

Δίοδη Ηλεκτροβάνα KD-CAP

Ηλεκτρομειωτήρας KD-CAP 24V AC/DC

Δίοδος Κορμός για την Ηλεκτροβάνα KD-CAP

Τρίοδη Ηλεκτροβάνα KL-CAP

Ηλεκτρομειωτήρας KL-CAP 24V AC/DC

Τρίοδος Κορμός για την Ηλεκτροβάνα KL-CAP

* Διαστάσεις & Βάρος Κορμού Ηλεκτροβάνας

Δίοδος Κορμός

Τρίοδος Κορμός

Τρίοδος Κορμός ΜΙΧ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά *

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κορμού Ηλεκτροβάνας JES & SUPER JES

KDV – Ηλεκτρομειωτήρας 12V DC, 230V AC

KDV – Κορμός ηλεκτροβάνας δίοδης 1/2¨, 3/4¨, 1¨, 11/4¨

KD – Ηλεκτρομειωτήρας 24V AC/DC, 230V AC

KD – Κορμός ηλεκτροβάνας δίοδης 1/2¨, 3/4¨, 1¨, 11/4¨, 11/2¨, 2¨

KL – Ηλεκτρομειωτήρας 24V AC/DC, 230V AC

KL – Κορμός ηλεκτροβάνας τρίοδης 3/4¨, 1¨, 11/4¨, 11/2¨, 2¨